Архив рубрики: Без рубрики

Обмен на Кресте

Иисус Христос сделал приглашение, которое распространяется на каждого представителя человеческой расы: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Не имеет значения, какое бремя тяготит вас лично — у Бога есть ответ для вас.

Но есть только одно единственное место, где вы найдете ответ: это крест, на котором умер Иисус. Благодаря кресту Христову и только через Его крест вы можете получить решение вашей проблемы, ответ на вашу нужду, освобождение от вашего бремени.

Пусть чувства ожидания сопровождают вас при чтении этих страниц! 

Обмiн на Хрестi (укр.)

Запрошення

Ісус Христос зробив запрошення, яке поширюється на кожного представника людської раси: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я заспокою вас» (Матвія 11:28). Не має значення, який у вас особливий тягар, або потреба, або проблема — у Бога є відповідь для вас.
Але існує тільки одне єдине місце, де ви знайдете відповідь: це хрест, на якому помер Ісус. Через хрест, і тільки через хрест Христів ви можете отримати вирішення вашої проблеми, відповідь на вашу потребу, звільнення від вашого тягарю.
Нехай почуття очікування супроводжують вас при читанні наступних сторінок!

Євангелізаційні картки / Евангелизационные карточки

Дорогі друзі! Служіння Дерека Прінса в Україні з початком війни надрукувало та поширювало через волонтерів та капеланів євангелізаційні картки з молитвами, проголошеннями та місцями Писання. Ці картки ми розповсюджуємо насамперед серед біженців, наших воїнів, людей, що живуть у зоні бойових дій. Ми маємо картки двох розмірів — 5х21 см (один вид з молитвою «Отче наш» молитва покаяння, інший вид з тим обміном, що відбувся на Хресті) та 10х21 см (тематичні, п’ять видів з молитвою покаяння та місцями Писання) та 10х21 см (тематичні, п’ять видів з молитвою покаяння та місцями Писання) — українською та російською. Якщо ви працюєте серед людей і потребуєте євангелізаційного матеріалу, то можете звернутися до нас за телефонами:

KievStar +38-097-77-26-482; Life +38-093-02-78-939; MTC +38-066-28-64-926

Дорогие друзья! Служение Дерека Принса в Украине с началом войны напечатало и распространяет через волонтеров и капелланов евангелизационные карточки с молитвами, провозглашениями и местами Писания. Эти карточки мы распространяем в первую очередь среди беженцев, наших воинов, людей живущих в зоне боевых действий. Мы имеем карточки двух размеров — 5х21 см (один вид с молитвой «Отче наш» молитва покаяния, другой вид с тем обменом, который произошел на Кресте) и 10х21 см (тематические, пять видов с молитвой покаяния и местами Писания) — на украинском и русском. Если вы трудитесь среди людей и нуждаетесь в евангелизационном материале, то можете обратиться к нам по телефонам:

KievStar +38-097-77-26-482; Life +38-093-02-78-939; MTC +38-066-28-64-926